3.jpg
Vytisknout

Valná hromada 2015 - oznámení

Vážení členové OS Starooldřůvané,

oznamujeme Vám, že valná hromada OS Starooldřůvané se bude konat dne 21.03.2015 od 16:00 hodin ve velkém sále hostince ve Starých Oldřůvkách. Žádáme Vás, abyste přišli v co největším počtu, aby byla valná hromada usnášeníschopná a nemusela se opakovat.

Na valné hromadě bude zhodnocena činnost OS Starooldřůvané v roce 2014. Výborem bude předložena zpráva o hospodaření a účetní závěrka. Následovat bude diskuse k plánům na rok 2015. V závěru proběhne hlasování, kdy se mj. budou volit nové orgány našeho sdružení.

Připomínáme, že Stanovy Občanského sdružení Starooldřůvané naleznete na internetové adrese: www.stareoldruvky.budisov.cz.

Výbor Občanského sdružení Starooldřůvané

 

 

 

Vyhledávání

Internet

Projekty

Staré Oldřůvky - Měníme naši obec...