8.jpg
Vytisknout

Valná hromada 2016 - oznámení

Vážení Starooldřůvané,

oznamujeme Vám, že valná hromada spolku Starooldřůvané se bude konat dne 09.04.2016 od 14:00 hodin v malém sále hostince ve Starých Oldřůvkách. Žádáme Vás, abyste přišli v co největším počtu, aby byla valná hromada usnášeníschopná a nemusela se opakovat.

Na valné hromadě bude zhodnocena činnost spolku Starooldřůvané v roce 2015. Výborem bude předložena zpráva o hospodaření a účetní závěrka. Následovat bude diskuse k plánům na rok 2016. V závěru proběhne hlasování.

Připomínáme, že Stanovy spolku Starooldřůvané naleznete na internetové adrese: www.stareoldruvky.budisov.cz.

Výbor spolku Starooldřůvané

Vyhledávání

Internet

Projekty

Staré Oldřůvky - Měníme naši obec...