Vytisknout

Park setkávání

Cílem je na pozemcích před místním hostincem vybudovat "Park SETKÁVÁNÍ" – odpočinkovou zónu, která bude sloužit občanům obce a jejím návštěvníkům. Konkrétně zde bude dětský kout se skluzavkou, houpačkami a pískovištěm, lavičky a dva dřevěné mostky přes potok Oldřůvka. Celý park bude propojen sypanými chodníky. Dojde k výsadbě nových stromů a keřů, přičemž se počítá i se zakomponováním některých starších vzrostlých dřevin, které se na pozemku již nacházejí. Vstup do parku bude ze tří stran.

Park by měl svojí působností zasáhnout několik oblastí a to jak sociální (setkávání generací a upevnění vztahů mezi nimi), zdravotní (místo odpočinku jak pro děti, jejich rodiče, tak starší generaci) a ekologickou (zelená plocha propojená s biotopem zde protékajícího potoka Oldřůvka).

Projekt si můžete prohlédnout ZDE

 

Dosud uskutečněno:

 

Plánováno:

 

Patron projektu: